Projekti

Mladi za Evropu – Regional Youth Compact for Europe

NVO i omladinske organizacije na Zapadnom Balkanu ka efikasnijem učešću u procesu evropskih integracija   Regional Youth Compact for Europe je trogodišnji projekat koji ima za cilj osnaživanje organizacija civilnog društva, posebno organizacija mladih na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, kako bi što efikasnije učestvovale u kreiranju javnih politika i praćenju procesa evropskih integracija. Fondacija Centar

read more