Sidebar appointment

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Lokalna Demokratije proces u kojem svi mogu stvarno učestvovati; Agencija Lokalne Demokratije je mjesto koje nudi mogućnost da u ovom procesu niko ne bude izostavljen i u koje svi mogu dati svoj konkretan doprinos, žene i muškarci,mladi i stari, siromašni i bogati.

Dragan Došen
delegat, LDA Prijedor