Uspostavljanje saradnje sa partnerskim organizacijama