Medjunarodna saradnja

Uspostavljanje saradnje sa partnerskim organizacijama

Promocija i edukacija

Promocija Evrope odozdo kroz uspostavljena partnerstva

Lokalni razvoj

Infrastruktura, rad sa mladima, ruralni razvoj

Prijedor-Trento

Saradnja izmedju institucija Prijedora i Trenta

Vijesti & Najave

Agencija lokalne demokratije Prijedor

Aktivni smo od marta 1996.godine, počevši od humanitarne inicijative koja je pokrenula naredne projekte

  • Dijalog između etničkih komponenti kao neophodan uslov za pomirenje u zajednicii
  • Rekonstrukcija lokalnih kapaciteta i lokalni razvoj baziran na lokalnim resursima i sa početnom tačkom prioriteta potreba zajednice
  • Razvoj odnosa između Grada Prijedor i Evropske Zajednice u cilju integracije balkanskog područja u Evropu
  • Promocija Evrope odozdo– saradnja između institucija Prijedora i Trenta
  • Međuetnički dijalog i pomirenje
  • Lokalni razvoj
  • Od 2000.godine grad Prijedor je u partnerskim odnosima sa Agencijom lokalne demokratije.
  • Grad Prijedor i Opština Trento do danas imaju potpisan protokol o saradnji koja je rezultat dugogodišnje saradnje Agencije lokalne demokratije i Grada Prijedora.
  • 16.maja 2006.godine povodom grada Prijedora, načelnik Opštine Trento Alberto Pacher je bio u zvaničnoj posjeti gradonačelniku grada Prijedora Marku Paviću i lično se uvjerio u aktivnosti Agencije Lokalne Demokratije i partnera Udruženja Program Prijedor i učvrstio suradnju.
  • 27.maja 2007.godine ostvarena je uzvratna posjeta gradonačelnika Prijedora Marka Pavića načelniku Trenta Albertu Pacheru gdje je rezultat posjete produbljavanje odnosa Grada Prijedora i Opštine Trento

ALD Prijedor je članica Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju – ALDA

riječ delegata

Facebook vijesti

Medjunarodna saradnja
LDA Prijedor
Promocija i edukacija
LDA Prijedor
Prijedor-Trento
LDA Prijedor
Lokalni razvoj
LDA Prijedor