BALKANSKA MREŽA ZA LOKALNU DEMOKRATIJU NA GENERALNOJ SKUPŠTINI ALDA-e

Generalna skupština Asocijacije agencija lokalne demokratije (ALDA) održana od 15. do 17. maja u Kanu (Caen) bila je prava prilika za prezentaciju Balkanske mreže za lokalnu demokratiju (BNLD) svim članovima ALDA-e i generalno kompletnoj javnosti.

Ideja formiranja BNLD je nastala kao dugogodišnji plod saradnje Agencija lokalne demokratije na Balkanu. Formiranje i registracija ovakve mreže je izrazito značajna za učvršćivanje već postojeće saradnje kao i za otvaranje novih prilika za projekte na regionalnom nivou.

Saša Marinkov, delegat iz LDA Knjaževac, prezentovao je Balkansku mrežu za lokalnu demokratiju, strategiju razvoja, buduće aktivnosti i kako mreža može doprinijeti cjelokupnom razvoju na lokalnom i regionalnom nivou na Balkanu.

Ova prezentacija BNLD-a je bila jedna od mnogih prezentacija ALDA-e i aktivnosti lokalnih agencija demokratije, kao dio budućih događaja u okviru Generalne skupštine promovišući lokalnu demokratiju i participaciju aktivnih građana.

Da podsjetimo, na Generalnoj skupštini ALDA-e koja se organizuje jednom godišnje učestvuju svi delegati, predstavnici Agencija lokalne demokratije iz Evrope kao i svi ostali partneri i članovi ALDA-e.Leave a Reply