Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i OCD u Bosni i Hercegovini – LINK za Saradnju

 

Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i OCD u Bosni i Hercegovini – LINK za Saradnju

Trajanje projekta: Januar 2021 – Decembar 2023

Donator: Program civilnog društva i medija za Bosnu i Hercegovinu 2019. – Podrška postojećim i novoosnovanim mrežama OCD u raznim oblastima

Aplikant: Agencija lokalne demokratije Mostar

Partneri: Agencija lokalne demokratije ZavidovićiAgencija Lokalne Demokratije Prijedor, Centar za razvoj Hercegovine (CRH) Trebinje, ALDA – Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju i Asocijacija agencija lokalne demokratije – ALDA Skopje (Pridruženi partner)

Opis: Projekt promoviše principe dobrog upravljanja s ciljem efikasnog i odgovornog upravljanja jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini. Projekat će ojačati kapacitete lokalnih vlasti (izabranih lidera i državnih službenika) i civilnog društva u provođenju participativnih procesa. Zajedno će identifikovati konkretne probleme zajednice koja će svoja rješenja pronaći zahvaljujući participativnom pristupu. Projekt će stoga izgraditi kapacitete i riješiti probleme, konsolidirajući pristup u godinama koje dolaze.

Glavna ciljna skupina ovog projekta su 40 lokalnih OCD-a i lokalnih organizacija iz Bosne i Hercegovine i 12 jedinica lokalne samouprave – opštinska/gradska uprava i lokalni odbornici kao lokalni donosioci odluka.

Opši cilj: Projekat teži jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave procesima javnog zagovaranja kako bi postale obučen i pouzdan partner za kreiranje politika i reforme unutar BiH.

Specifični ciljevi:

  1. Stvoriti čvršće veze s građanima njihovim uključivanjem u proces javnih politika, dopiranjem do cijele društvene zajednice, uključujući marginalizovane grupe i lokalne zajednice  podsticanjem građanskog aktivizma i učešća javnosti u kreiranju politika;
  2. Unaprijediti sposobnost, transparentnost i odgovornost lokalne samouprave;
  3. Povećati efektivnost OCD;
  4. Dosegnuti do lokalne samouprave na način da ona omogući politike i procedure za građanske inicijative lokalnih organizacija;
  5. Kreirati mreže OCD-a za izgradnju koalicija radi povećanog uticaja na kampanje i zagovaranje

U cijeli proces će biti uključeno oko 20 lokalnih zajednica koje će imaju koristi od poboljšanih javnih usluga u svakoj opštini; oko 12 lokalnih samouprava će ojačati kapacitete za primjenu inkluzivnih rješenja za lokalne probleme; više od 40 OCD imaće poboljšane vještine i kapacitete za donošenje pozitivnih lokalnih promjena u svojim zajednicama.Leave a Reply