Mladi Balkana za Evropu

Mladi Balkana za Evropu – zvanicna prezentacija novog regionalnog projekta koji nastao inicijativom 14 organizacija sa Zapadnog Balkana i Turske.

Regional Youth Compact for Europe je trogodišnji projekat koji za cilj ima jačanje OCD-ova, naročito organizacija za mlade na području Zapadnog Balkana i Turske kako bi učinkovitije učestvovali u dizajniranju politika i praćenju procesa EU integracija.

Fondacija Centar za demokratiju (Beograd), Balkanska mreža za loklanu demokratiju (ALDA i Agencije lokalne demokratije sa područja Zapadnog Balkana), CRTA (Beograd), Youth Act Center (Albanija) i SODEM (Turska) će raditi zajedno na različitim aktivnostima koje imaju za cilj jačanje kapaciteta OCD-ova i organizacija koje su posvećene mladima kako bi pratili implementaciju javnih politika, kako bi se uključili u zagovaranje utemeljeno na dokazima kroz strukturirani demokratski dijalog sa fokusom na dobro upravljanje, vladavinu prava, ekonomsko upravljanje, zapošljavanje i reformu socijalne politike. Kombinovani set podizanja sviesti, izgradnje kapaciteta i regionalnih aktivnosti umrežavanja ima za cilj da ojača uticaj OCD-ova u procesu reformi prema EU integracijama.Leave a Reply