Mladi preuzimaju inicijativu

Dana 20.12.2018. godine su predstavnici LDA Prijedora, Omladinskog savjeta Prijedora i Lokalne savjetodavne grupe za mlade imali sastanak sa predsjednikom i potpredsjednikom Skupštine grada Prijedora na kojem su razgovarali o položaju mladih u gradu Prijedoru.
Glavni cilj sastanka bio je razmjena ideja o tome kako lokalne vlasti mogu poboljšati poziciju i angažovanje mladih u našem gradu. Preporuke mladih prezentovane su u obliku dokumenta koji je nastao kao rezultat ankete sprovedene među mladima iz Prijedora ranije ove godine.

Sljedeći korak -> zahtev za okruglim stolom sa lokalnim vlastima, nevladinim organizacijama i organizacijama civilnog društva kako bi dalje radili na rješavanju nekih problema na koje ukazuju mladi iz Prijedora.

Sastanak je organizovan kao aktivnost projekta “Balkanska regionalna platforma za učešće i dijalog mladih” koji ima za cilj jačanje komunikacije između lokalnih vlasti i mladih ljudi, a sprovodi ga Agencija lokalne demokratije u Prijedoru.
Projekat je nasato kao plod saradnje 7 ALD sa područja Balkana zajedno sa ALDA-om iz Skoplje.

Više informacija o projektu i projektnim aktivnostima možete pronaći na sajtu projekta http://www.alda-balkan-youth.eu/Leave a Reply