Održana radionica o evaluaciji ELoGE procesa samoprocjene lokalnih samouprava u okviru projekta Link za saradnju

Radionica o evaluaciji ELoGE procesa samoprocjene lokalnih samouprava održana je danas u Sarajevu u organizaciji LDAMostar.

Radionica je održana s ciljem prenošenja evaluacijske metodologije i procedura nezavisnoj komisiji koju čine eksperti/ce iz oblasti lokalne uprave.

Nezavisna komisija će donijeti konačnu odluku o tome koje od 12 lokalnih samouprava, korisnica projekta 𝗟𝗜𝗡𝗞 𝘇𝗮 𝘀𝗮𝗿𝗮𝗱𝗻𝗷𝘂, zadovoljavaju kriterijume standarda ELoGE programa kojeg čini 𝟭𝟮 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮 𝗱𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗺𝗼𝗸𝗿𝗮𝘁𝘀𝗸𝗲 𝘂𝗽𝗿𝗮𝘃𝗲.

Projekt 𝗟𝗜𝗡𝗞 𝘇𝗮 𝘀𝗮𝗿𝗮𝗱𝗻𝗷𝘂 finansiran je sredstvima Evropska unija u Bosni i Hercegovini. Leave a Reply