Posjeta Associazione Progetto Prijedor

Mikrokreditno društvo Taurus je u srijedu, 28.07.2021. godine posjetio Massimo Sinigaglia, ekspert za mikrokredite u Banci Etica iz Trenta (Italija).

u kancelarijiRazlog posjete su bile redovne aktivnosti povodom potpisivanja ugovora o poslovnoj saradnji sa Predstavništvom međunarodne humanitarne organizacije Associazione Progetto Prijedor, čime je omogućen novi kreditni proizvod – Kredit za razvoj preduzetnika.

Projekti Associazione Progetto Prijedor, nevladine, vanstranačke i neprofitne organizacije, namijenjeni su kao podsticaj za razvoj lokalnih malih preduzeća, preduzetnika i fizičkih lica u sektorima poljoprivrede, šumarstva, rukotvorina, prerade i marketinga prehrambenih proizvoda i usluga.

Krediti za razvoj preduzetnika omogućeni su na teritoriji grada Prijedora.

Massimo Sinigaglia, član odbora za mikrokredite na projektu i ekspert za mikrokredite Banka Etica, izrazio je svoje veliko zadovoljstvo time što je prilikom obilaska naših klijenata ustanovio da se saradnja MKD Taurus i Associazione Progetto Prijedor odvija baš u onom smislu u kojem je i planirano projektom.

“Veoma mi je drago i pozitivno sam iznenađen onim čime sam vidio prilikom današnjeg obilaska, i vjerujem da će naša dosadašnja saradnja da se nastavi. Ne samo da ćemo nastaviti saradnju sa MKD Taurus nego ćemo i nastojati da proširimo našu ponudu, a sve u cilju podizanja standarda života za građane Bosne i Hercegovine. Uvjereni smo da MKD Taurus ispunjava sve ugovorom preuzete obaveze, što je još jedan razlog da naša saradnja nastavi da se razvija i nadograđuje”, rekao je Sinigaglia.

Poslovna saradnja se odvija na način da je predstavništvo međunarodne humanitarne agencije Associazione Progetto Prijedor obezbijedilo novčana sredstva koja se putem Mikrokreditnog društva Taurus plasiraju krajnjim korisnicima. Svrha poslovne saradnje je podsticaj za razvoj lokalnih malih preduzeća, preduzetnika i fizičkih lica u sektorima poljoprivrede, šumarstva, rukotvorina,prerada i marketing prehrambenih proizvoda i usluga, budući da većina potencijalnih korisnika mikrokredita nema mogućnost pristupa tradicionalnom finansiranju koje nude finansijske institucije u gradu Prijedoru. Maksimalan iznos kredita za poslovne djelatnosti fizičkih i pravnih lica je 10.000,00 KM sa rokom otplate na 24 mjeseca uz nominalnu kamatnu stopu od 0,9 % na kratkoročni kredit do 12 mjeseci, i uz nominalnu kamatnu stopu od 6,9 % na dugoročni kredit do 24 mjeseca.

 Leave a Reply