Produžen poziv za mlade umjetnike do 15. jula

Agencija lokalne demokratije Prijedor (LDA Prijedor) sa zadovoljstvom najavljuje javni poziv mladim umjetnicima sa kojim ih pozivamo da predstave svoja umjetnička djela inspirisana kulturnim nasljeđem. Izabrani kandidati će imati priliku da prikažu / izvedu svoju umetnost u okviru „Ljetnih pop-up galerija“, organizovanih u okviru projekta CLINK – Povezivanje različitosti u Evropi preko kulturnog nasljeđa, uz podršku programa EU Evropa za građane.

 

O događaju: „Ljetne pop-up galerije ” zamišljene su kao manje formalni javni umetnički prikaz koji daje novu upotrebu poznatim javnim prostorima, doprinoseći tako novom urbanom identitetu grada. Pop-up galerije ohrabruju gledaoca da komunicira sa umjetničkim djelima i ima namjeru otvoriti razgovor i raspravu o relevantnim društvenim pitanjima.     ” Ljetne pop-up galerije ” će biti organizovane u periodu od jula do septembra 2019. godine u 9 zajednica u 6 zemalja EU i zapadnog Balkana: Mostar, Prijedor, Zavidovići (Bosna i Hercegovina), Subotica i Knjaževac (Srbija), Nikšić ( Crna Gora), Sisak (Hrvatska), Heraklion (Grčka) i Vlora (Albanija). U Prijedoru Ljetna pop up galerija će biti organizovana na Malom trgu, 12.08.2019. u večernjem terminu.

 

Ko se može prijaviti? 

Poziv za prijavu je otvoren za širok spektar pojedinaca i grupa umjetnika u dobi od 15 do 30 godina, koji žive u Bosni i Hercegovini. Neformalne grupe umjetnika treba da definišu vođu tima koji će se prijaviti u ime kolektiva. U skladu sa tim, aplikacija treba da sadrži imena svih umjetnika koji su uključeni kao i njihove CV-e i zajedničku Izjavu umjetnika. 

Uslovi za prijavu:

 ● Svi profili umjetnika i svi oblici umjetnosti su podjednako prihvatljivi (likovna umjetnost, ulična umjetnost, grafika, fotografija, instalacije, poezija, književnost, muzika, pozorište, ples, film / video, svjetlosni performansi, fuzija umetničkih oblika i / ili drugi oblici umjetničkog izražavanja)

● Umjetnički rad mora biti u skladu s opštom temom poziva – kulturno nasljeđe (opipljivo i / ili nematerijalno) njihove zemlje, njegovo očuvanje, promocija i održivo korišćenje 

● Svi umjetnički oblici / umjetnički radovi moraju biti spremni za izvođenje ili instalaciju 

Logistička podrška U skladu sa prijedlozima za implementaciju CLINK projektne aktivnosti, LDA Prijedor će pružiti logističku podršku odabranim umjetnicima u organizovanju njihovog umjetničkog izlaganja u okviru „Ljetnih pop-up galerija“.

Kako se prijaviti?

Informativni sastanak za sve zainteresovane će se održati 05.07.2019. godine u 10:00 časova u prostorijama LDA Prijedor. 

Molimo Vas da pošaljete ispunjenu Izjavu umjetnika putem e-maila: ldaprijedor@aldaintranet.org Sve dodatne informacije možete zatražiti  putem emaila  ldaprijedor@aldaintranet.org

Poziv je otvoren do 15.07.2019. godine

 

Izjava: 

 Leave a Reply