Projekti

Clink – Kulturno nasljeđe kao spona različitosti Evrope

Trajanje projekta: 01/01/2019 – 30/06/2020 Donator: Evropska komisija (Evropa za građane) – Cjelina 2: Demokratski angažman i učešće građana   Aplikant: Agencija lokalne demokratije Mostar (LDA Mostar)   Partneri: LDA Subotica (Subotica / Serbia); Association des Agences de la Democratie Locale (Strasbourg / France); LDA Knjaževac (Knjaževac / Serbia); LDA Prijedor (Prijedor / Bosnia and Herzegovina); LDA Sisak (Sisak

read more
Mladi za Evropu – Regional Youth Compact for Europe

NVO i omladinske organizacije na Zapadnom Balkanu ka efikasnijem učešću u procesu evropskih integracija   Regional Youth Compact for Europe je trogodišnji projekat koji ima za cilj osnaživanje organizacija civilnog društva, posebno organizacija mladih na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, kako bi što efikasnije učestvovale u kreiranju javnih politika i praćenju procesa evropskih integracija. Fondacija Centar

read more