Projekti

Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i OCD-a u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju

Projekt: Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i OCD-a u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju Trajanje projekta: januar/siječanj, 2021. – decembar/prosinac, 2023. Donator: Europska Unija Ukupna vrijednost projekta je 545,897,00 EUR, od čega EU finansira/financira 89,92% Aplikant: Agencija lokalne demokratije Mostar Partneri: Agencija lokalne demokratije Zavidovići, Agencija lokalne Demokratije Prijedor, Centar za razvoj Hercegovine (CRH) Trebinje, ALDA

read more
Clink – Kulturno nasljeđe kao spona različitosti Evrope

Trajanje projekta: 01/01/2019 – 30/06/2020 Donator: Evropska komisija (Evropa za građane) – Cjelina 2: Demokratski angažman i učešće građana   Aplikant: Agencija lokalne demokratije Mostar (LDA Mostar)   Partneri: LDA Subotica (Subotica / Serbia); Association des Agences de la Democratie Locale (Strasbourg / France); LDA Knjaževac (Knjaževac / Serbia); LDA Prijedor (Prijedor / Bosnia and Herzegovina); LDA Sisak (Sisak

read more
Mladi za Evropu – Regional Youth Compact for Europe

NVO i omladinske organizacije na Zapadnom Balkanu ka efikasnijem učešću u procesu evropskih integracija   Regional Youth Compact for Europe je trogodišnji projekat koji ima za cilj osnaživanje organizacija civilnog društva, posebno organizacija mladih na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, kako bi što efikasnije učestvovale u kreiranju javnih politika i praćenju procesa evropskih integracija. Fondacija Centar

read more