Regional Youth Compact for Europe

Prvi regionalni trening za Balkansku mrežu za lokalnu demokratiju pod nazivom “Razmjena iskustva – proširenje mreže” održan je u Novom Sadu u Srbiji od 20. do 22. Oktobra 2018.

Obuka je dio projekta “Mladi Balkana za Evropu”, a njegov glavni cilj je da pripremi teren i ojača kapacitet Balkanske mreže za lokalnu demokratiju da učestvuje i promoviše efikasnu implementaciju reformi vezanih za EU integracije. Istovremeno uvodna obuka je imala za cilj da se projektni partneri upoznaju sa prioritetnim oblastima u procesu pregovaranja o pristupu EU: vladavina prava, osnovna prava, socijalna politika i zapošljavanje, reforme javne uprave.

Skup radionica je obuhvatio različite nastavne metode kao što su: uvodne prezentacije, radne grupe, pristup studiji slučaja, simulacije i interaktivne rasprave uz prisustvo trenera iz tima stručnjaka NVO i eksperata iz nacionalnih i regionalnih NVO koji su angažovani po pitanju EU integracija.

 Leave a Reply