Upitnik: E-upravljanje, e-uprava i transformacija javnih uprava u BiH

Agencija lokalne demokratije Prijedor u sklopu projekta “Program saradnje i razvoja Trentino Balkan 2018-2020“ je izradila upitnik za građane i institucije/organizacije  na temu: E-upravljanje, e-uprava i transformacija javnih uprava u BiH. 

Ova studija se sprovodi uz finansijsku podršku autonomne provincije Trento u tri grada u BiH, u Prijedor, Mostaru i Zavidovićima.

Usvajanje Web tehnologija zasnovanih na pružanju vladinih usluga postalo je globalni trend u javnoj upravi. E-uprava nasljeđuje politike administrativne reforme inspirisane reformama novog javnog upravljanja (NJU) koje su sprovedene širom EU tokom posljednjih dvadeset godina. Međutim, e-uprava ima za cilj da prevaziđe NJU reforme, jer je njen cilj transformacija odnosa između javnog sektora i društva i istraživanje novih kanala pružanja usluga. Izgradnja i upravljanje veb stranicama postaje suštinski element moderne javne uprave, ali malo se zna o tome kako se te inicijative sprovode. S obzirom na znatna ulaganja u vrijeme i druge resurse u vladine mrežne inicijative, od ključne je važnosti započeti evaluaciju inicijativa veb stranica javne uprave u smislu kvaliteta i efikasnosti i upotrebe instrumenata informacionih i komunikacionih tehnologija u odnosu privatnog i javnog sektora.

Cilj ove studije je da bolje razumije razvoj e-uprave na lokalnom nivou u BiH kroz analizu stanja tehnike u ovom polju u tri opštine uključene u projekat (Prijedor, Mostar i Zavidovići).

Linkovi za onlajn upitnike:

GRAĐANI https://docs.google.com/forms/d/1rQgUUMOeKCyK5Z2TWF2sg_ykDi1uDIK2nKWpCh5bR-Y/edit 

INSTITUCIJE https://docs.google.com/forms/d/10dErJ87SqbykhePnfHanOTeN4xVLPQEIwhPJX3js2H0/editLeave a Reply